Dane firmy

Sklep Astrolampy.pl prowadzony jest przez firmę:

Salon LED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul.Mokra Strona 12A 

36-020 Tyczyn 

tel. 728 555 055

e-mail: sklep@astrolampy.pl 

NIP 8133781242

REGON 380303750

nr rachunku bankowego: BANK: PEKAO S.A.

PLN: 36 1950 0001 2006 0063 5758 0002

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000732977